um:ag AKADEMİ SEMİNERLERİ BAŞLIYOR


Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı ve Kadir Has Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen Gazetecilik, Sinema, Yazma ve Düşünce Okulları 8 Ekim'de başlıyor.

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nın 15 yıldır Ankara’da düzenlediği ve büyük ilgi gören seminerleri Prof. Dr. Asker Kartarı’nın koordinatörlüğünde İstanbul’da Kadir Has Üniversitesi’nde hayata geçiyor.
İşbirliği kapsamında, yazmak ve tartışmak isteyen herkese verimli bir platform oluşturulması ve ayrıca gazetecilik mesleğine ve medya sektörüne de katkı yapılması hedefleniyor.
Yaratıcılığını geliştirmek, ortak ilgi alanlarına sahip kişilerle tanışmak ve farklı bir dünyanın kapılarını aralamak isteyenler için um:ag Akademi İstanbul Seminerleri kapsamında açılacak okullar şöyle:
GAZETECİLİK OKULUDeneyimli gazeteci ve akademisyenler tarafından verilecek olan seminerde “Haber Araştırma ve Haber Yazma”, “Araştırma Yöntemleri”, “Röportaj ve Yazı Dizisi Teknikleri”, “Uğur Mumcu’nun Gazeteciliği”, “Internet Gazeteciliği” gibi temel konular ele alınacak.
Bunun yanı sıra yine araştırma, haber yazma ve röportaj konulu atölyeler düzenlenecek. Bu çalışma ile teorik bilgilerin uygulamaya konması ve kişilerin kendini gazetecilik alanında aktif olarak geliştirmesi planlanıyor. Gazetecilik Okulu, bu mesleği öğrenmek isteyen ve merak eden her yaştan kişiye açık.
YAZMA OKULUSeminer kapsamında, Yaratma Cesareti, Kurgu, Anlatım Geliştirme, Metin Uygulamaları, Türler (Roman / Öykü), Felsefi Açıdan Yaratıcı Yazarlık, Öykü Denemeleri ve Uygulamaları gibi konu başlıkları altında tecrübeli ve yetenekli yazar kadrosu ile eğitim verilecek.
Başlıca amaç, katılımcıların yaratma cesareti edinmelerini sağlamak, yaratma sürecini irdelemek, yazma serüvenini, hem içerik, biçim, dil bakımından hem de felsefi ve psikolojik boyutlarıyla incelemek. Uygulama çalışmaları ile yazılı anlatımı geliştirmek hedeflenirken, edebiyatseverlere edebi metinler üzerinde tartışma olanağı sunulacak. Katılımcılar, düşüncelerini doğru ve etkileyici bir dille yazıya dökmenin yollarını öğrenirken uygulamalı çalışmalarla kendilerini geliştirebilecek.
SİNEMA OKULU“Teori” ve “Uygulama” olmak üzere iki bölüm halinde gerçekleştirilecek. Akademisyenler tarafından düzenlenecek olan “Teori” bölümünde, dönemler, sinema akımları, film çözümlemeleri gibi konular üzerinde durulacak. “Uygulama” bölümü ise “Yönetmen Atölyesi”, “Senaryo”, “Teknik” (kamera kullanımı, video-art vb.) gibi konu başlıkları altında işlenecek.
DÜŞÜNCE OKULU“Felsefe” ve “Siyasal Düşünceler Tarihi” seminerleri “Düşünce Okulu”nun alt yapısını oluşturuyor.
Felsefe Semineri; Temel Felsefe Kavramlarının Tarihsel Gelişimi, Felsefi Akımlar, Modernite Tartışmaları gibi başlıklar altında felsefi görüşler hakkında bilgi aktarmayı amaçlıyor.
Felsefenin Temel Kavramları ile başlayacak olan seminer, “Bir insan etkinliği olarak felsefe”, “felsefe – kültür, felsefe – bilim, felsefe – sanat, felsefe – din ilişkileri”, “Anlama, var olma, var oluş” başlıkları altında devam edecek. Felsefenin belli başlı konularını oluşturan Metafizik (Ontoloji), Epistemoloji, Etik, Estetik, Mantık, Sanat, Bilim, Din, Siyaset Felsefeleri ele alınacak. Felsefeyle görmek, felsefeyle yaşamak, felsefeyle dönüşmek ve dönüştürmek seminerin ana temasını oluşturuyor.
Gazetecilik Okulu'na bağlı İnternet Gazeteciliği, Düşünce Okulu'na bağlı Felsefe ve Siyasal Düşünceler Tarihi Semineri, Sinema Okulu'na bağlı Kısa Film Atölyesi ile Yazma Okulu'na bağlı Şiir ve Roman Seminerleri de açılacak.
Okullar 8 Ekim'den itibaren açılıyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...